UX suunnittelijoiden säännöt

UX suunnittelijoiden säännöt

Käyttäkokemus on laaja termi, jota heitellään ympäriinsä kokouksissa ja se sidotaan vahvasti käyttöliittymään, vaikka nämä eivät ole sama asia. Käyttökokemuksella, eli UXllä on suuri vaikutus siihen, mitä netti suunnittelijat tekevät. Voidaan luoda paras alusta koko maailmassa, mutta jos sitä ei pystytä käyttämään, on se arvoton. Eikä mistään alustasta saada käytettävää, jollei tiedetä edes vähän UX strategioista. Alla olevien vinkkien avulla voidaan parantaa projenkin käytettävyyttä ja tehdä omasta työstä arvokkaampaa asiakkaalle.

UX vai UI

UX ei ole UI

Vaikka itsellä ei menisikään termit sekaisin, usein asiakkaan kuullaan sekoittavan nämä. Tässä vaiheessa ammattilaisen on osattava selittää, mikä ero termeillä on, jolloin myös työnkuva on selvä. UI tarkoittaa kyseistä järjestelmää, jonka kanssa käyttäjä on vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi älypuhelimen asetukset valikon ulkoasu on UI. UX liittyy tunteisiin, joita ulkoasu saa aikaan vuorovaikutuksen aikana, eli onko asiakas tyytyväinen helppoon suunnitteluun, jota asetukset valikossa on käytetty. Tiivistettynä UX on Uin seurauksena syntyneet tunteet. Hyvät UX suunnittelijat ymmärtävät ihmisten tunteita ja käyttäjien käyttäytymiseen liittyviä kuvioita, koska ne vaikuttavat siihen, miten käyttäjät reagoivat alustaan.

UX aihealueet

UX ei liity vain nettiin

Web-suunnittelu on vain pieni osa UXsää. Jokainen printti valita joka nähdään, tuote, jota käytetään ja paikka, missä vieraillaan, omaa myös UXsän. Huonossa ravintolassa syöminen on huono kokemus ja helposti paketin aaaminen on hyvä. Netin ulkopuolella toimivat UX suunnittelijat nähdään usein täysin erilaisella pelikentällä toimiviksi, sillä eihän toimivan nettisivun luominen ole sama asia, kuin auton suunnittelu, mutta oikeastaan molemmat UX tyypit vaikuttavat toisiinsa. Navigointi painikkeet ovat helppo esimerkki siitä, kuinka netti ja fyysinen maailma kohtaavat. Nettisivun navihointi oli aikaisemmin sivuston vasemmalla puolella, mutta joku tajusi että koska ihmiset priorisoivat tietoa vasemmalta oikealle, sisällön tulisi olla vasemmalla. 2000-luvun alkupuolella valikot alkoivatkin siirtymään oikealle puolelle ruutua. Web-suunnittelijoiden onkin hyvä aina välillä tarkastella fyysisen UX suunnittelun printtejä ja pakkauksia, sekä muita asioita. Tämä harjoittelu laajentaa tietotaitoa ja auttaa antamaan uutta näkökulmaa.

UX taide ja tiede

UX yhdistää taiteen ja tieteen

Taide ja tiede voivat olla outo pari, mutta lyhykäisyydessään sitä UX on. Kun ymmärretään miten UX yhdistää taiteen ja tieteen, saadaan tehtyä suunnitteluun liittyviä päätöksiä helpommin. UX on tieteellistä, koska se sisältää ongelma – ratkaisu skenaarion, jossa suunnittelijalla on teoria siitä, kuinka ongelma ratkaistaan. Ongelmana voi olla vaikka vanhat nettisivut, jotka haittaavat myyntiä. Suunnittelija ehdottaa tapaa päivittää sivut ja testaamisen sekä muutosten avulla, ehdotus muuttuu ratkaisuksi. Ratkaisun paikka on se, missä taide lisätään peliin. Värit, alustat, fontit ja muut tekijät yhdistetään esteettisesti miellyttäväksi kokonaisuudeksi. Aivan kuin katsottaisiin taidetta galleriassa, suunnittelu aiheuttaa tunteellisen vastauksen, joka puolestaan saa aikaan tiettyä käytöstä.

UX luo toimintoon tähtäävää suunnittelua

Jokainen suunnittelija törmää asiakkaisiin, jotka vaativat asiat tehtäväksi haluamallaan tavalla. Tämä luo yleensä ongelman, sillä asiakkaan toivoma tapa ei ole aina paras, ratkaisemaan kyseinen ongelma. Samalla tavalla osa suunnittelijoista ajattelee, että oma tapa on ainoa, eikä kenenkään muun ideoita kuunnella, vaikka ne toimisivat paremmin. Tällaisen yksinkertaisen ajattelumallin käyttäminen on haitallista, sillä UXn tarkoitus on luoda toimintoon tähtäävää suunnittelua, tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Asiakas voi vaikka haluta palaute painikkeen sivun yläreunaan, jotta siihen saataisiin enemmän liikettä. Ongelmana ei ole välttämättä linkin sijainti, vaan kävijämäärän lisääminen linkkiin. Ongelma voidaan ratkaista myös tekemällä linkistä näkyvämpi, vaikka se pysyisi entisellä paikallaan, Kumpikin ratkaisu sopii ongelmaan ja avoin asenne mahdollistaa toimintoon tähtäävän suunnittelun.

UX esittelee brändiä

Joskus suunnittelijalle tulee kunnon putki päälle, värit valitaan helposti, kuvat ovat kuvaavia ja eri ominaisuudet sopivat yhteen, eikä mikään niistä sovi asiakkaan brändiin. Koskaan ei tule lähteä luomaan ulkoasua, joka ei vastaa asiakkaan tarpeisiin. Vaikka tämä tuntuu naurettavan yksinkertaiselta asialta, sitä tapahtuu oletettua useammin. Hyvät UX suunnittelijat heijastavat brändin identiteettiä, joten asiakkaan päämäärille on pysyttävä uskollisena. Tässä auttaa brändiin tutustuminen, esimerkiksi esittämällä kysymyksiä ja varaamalla säännöllisin väliajoin keskusteluja asiakkaan kanssa, jotta tiedetään onko toteutus oletetun kaltaista.

UX suunnitellaan käyttäjälle
UX suunnitellaan käyttäjälle

Vaikka “käyttäjälle suunnitteleminen” voi tuntua hassulta käsitteeltä, sitä UX silti on. Tämä unohtuu monilta web-suunnittelijoilta, jotka kaatuvat omaan luovuuteensa. Näiden suunnitelmat voivat olla erittäin hienoja ja jopa täyttää asiakkaan toivomukset, mutta eivät käyttäjien. Kun jotain suunnitellaan käyttäjälle, tulee luopua omasta mielipiteestä. Vaikka jokin olisi omasta mielestä parasta, se ei ehkä ole paras vaihtoehto juuri kyseiseen tilanteeseen. Jotta pysytään oikealla reitillä, tulee oppia joitan ohjenuoria käyttäjille suunnatusta suunnittelusta. Hyvä nyrkkisääntö on aloittaa tutkimalla erilaisia käyttäjätyyppejä ja listaamalla, miten nämä käyttävät sivustoa, jota tehdään. Ennen kuin valmis suunnitelma julkaistaan, tulisi testata sivusto, jotta se hyödyntää parhaita ratkaisuja.

⦁ Selvitä käyttäytymisen laukaisijat

Hyvä UX suunnittelija luottaa pitkälti psykologiaan. UX suunnittelijat eivät opi ainoastaan käyttäjien tottumuksia, vaan voivat luoda täysin uutta käyttäytymistä, joka johtaa tulokseen. Tämä voidaan kuitenkin tehdä oikealla tai väärällä tavalla. Esimerkiksi ilmoituksien tarkoitus on saada aikaan käytöstä, mutta usein unohdetaan että toiminnan toteuttaminen vie aikaa ja vaivaa käyttäjän puolelta. Jotkut suunnittelijat pommittavat käyttäjiä ilmoituksilla väärään aikaan ja tämän jälkeen miettivät, miksei vastausta tule. Tehokkainta on tutkia kuinka käyttäjän motivaatiot muuttuvat päivän aikana, jotta ilmoitukset voidaan ajoittaa sen mukaan. Esimerkiksi ilmoituksen saaminen kesken työmatkan ei todennäköisesti saa aikaa toimintoa, sillä käyttäjä toteuttaa jo toista toimintoa, töihin menemistä. Jos taas ilmoitus saadaan kotiin mennessä, on mahdollisuus saada asiakas koukutettua, sillä tällä on enemmän aikaa suorittaa ilmoituksen pyytämä asia. Päämääränä on antaa käyttäjälle suotuisa ratkaisu, helpottaen heidän päiväänsä jollain tapaa. Mitä enemmän käyttäjien haluihin ja tapoihin keskitytään, sitä onnistuneempi toteutuksesta tulee.