Meistä

Blogin web-suunnittelijoille ja suunnittelijoiksi haluaville

Netin käyttö on muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana nopeammin kuin kukaan olisi osannut aavistaa. Tämä on luonut runsaasti uusia työpaikkoja ja jopa kokonaisia aloja, joista web-suunnittelijat ovat yksi yleisimmistä. Vaikka netin kehittyminen jatkuu kovalla tahdilla, ei työpaikkojen pysyminen ole silti varmaa, eli ajan hermoilla on pystyttävä pysymään. Kehityksestä putoaminen tarkoittaa näillä aloilla aina eläköitymistä ja harvemmin se sisältää kovin kummoisia eläkepaketteja. Blogiin onkin kerätty hyödyllisiä artikkeleja, joiden avulla suunnittelijat voivat pysyä pinnalla pidempään ja kehittää omaa osaamistaan. Samalla alalle haluavat voivat kartuttaa tietouttaan alan termistöstä ja tärkeistä vinkeistä, mitkä tulee pitää mielessä heti uran alusta alkaen.

Web animaatiot

Animaatiot

Animaatiot ovat vuosikymmenen puhutuimpia aiheita ja vaikka ne ennen olivatkin lähinnä piristämässä päivää, ovat ne nykyään oleellinen osa nettisivun toimivuutta. Blogista löytyy esimerkiksi opas internetin animaatioihin, josta jokainen aloittelija saa varmasti hyvän pohjan ymmärtääkseen, miten animaatiot ovat kehittyneet ja miten niitä nykyään käytetään. Vaikka animaatiot ovatkin yleistyneet paljon, täytyy myös ottaa huomioon, ettei niitä tule käyttää jokaiseen tilanteeseen. Muistamalla netin animaatioihin liittyvät säännöt, vältytään tekemästä käyttäjän kannalta huonoja päätöksiä, vaikka ne suunnittelijasta olisivat kuinka hienoja tahansa. Animaatioiden avulla nettisivuista tai applikaatioista on mahdollista tehdä erittäin laadukkaita ja näyttäviä, joten oikein toteutettuna tämä tuo selvää etua sivustolle ja pystyy johdattamaan asiakkaan, eli käyttäjän, toivottuun lopputulokseen.

UX suunnittelu

UX suunnittelu

UX suunnittelu ja sen täydellinen tuntemus on hyvin tärkeää, jos halutaan pärjätä web-suunnittelijana. Nykyään se on yksi puhutuimmista aiheista alalla, joten jos käsite ei ole tuttu, on korkea aika perehtyä siihen kunnolla. Blogista löytyy vinkkejä siihen, mitä sääntöjä UX suunnittelijoiden tulisi noudattaa kaikissa töissään. Vaikka tässä suunnittelija pääsee usein jonkin verran päästämään luovuuttaan valloilleen, on kuitenkin pidettävä aina mielessä asiakas ja ennen kaikkea käyttäjä. Hyvä ja ammattitaitoinen UX suunnittelija osaa aina mukautua tilanteeseen, eikä huku omaan osaamiseensa.

UI suunnittelu

UI suunnittelu

Visuaalisen suunnittelun säännöt on oltava selvillä, oli kyseessä sitten UI tai UX suunnittelu. Visuaalisesti miellyttävä alusta, nettisivu tai applikaatio, on kuitenkin vain yksi osa-alueista, joka pitää ottaa huomioon kun lähdetään toteuttamaan suunnittelemista. Blogista löytyy lista yleisimmistä virheistä, joilla nettisivun käyttökokemus pystytään tuhoamaan täysin. Osa näistä virheistä on hyvin yksinkertaisia ja helposti vältettävissä, kunhan ne tiedostetaan. Toiset taas ovat hiukan monimutkaisempia, mutta jokainen niistä aiheuttaa pahimmillaan käyttäjän menettämisen. Nykyään virheisiin ei juurikaan ole varaa, joten web-suunnittelijan on pystyttävä minimoimaan kaikki virheet, johtuivat ne mistä tahansa syystä.

Suunnittelijoiden tulevaisuus

Koska ala muuttuu jatkuvasti ja sillä on jo paljon suuria, tunnettuja yrityksiä, tulee pienten tekijöiden pystyä erottumaan joukosta. Uusia haasteita ja kilpakumppaneita nousee kuin sieniä sateella, joten näihin esteisiin on pystyttävä vastaamaan. Blogista voit saada vinkkejä siihen, kuinka oma suunnittelu saadaan erottumaan joukosta ja siihen, miksi asiakas valitsisi ammattilaisen suunnittelemaan omat nettisivut, kun kotisivukoneet tarjoavat kattavia palveluita, täysin pilkkahintaan.

Näillä opeilla eteenpäin!

Näiden oppien avulla suunnittelija saa hyvän perusotteen alaan ja pääsee tutustumaan joihinkin tämän hetken haasteista. Kuitenkin kasvava ja alati muuttuva ala ei jätä hetkeäkään hengähtämiselle, vaan omaa oppimista on jatkettava aina. Jos jokin näistä aiheista tuli uutena yllätyksenä, kannattaa perehtyä siihen entistä enemmän ja varmistua siitä, että oma osaaminen on tarpeeksi rautaista, pärjätäkseen hyvin kilpailullisella alalla. Motivaatiolla, inspiraatiolla ja kovalla työllä jokaisesta voi tulla hyvä web-suunnittelija.